Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zakład Usług Miejskich informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie stwierdzającego brak przydatności wody do spożycia z Wodociągu Obiecanowo. Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim zatrudni na stanowisku: kierowcy samochodu asenizacyjnego oraz konserwatora sieci kanalizacyjnej oczyszczalni i przepompowni ścieków.

K O M U N I K A T

 

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim informuje, że odbiorcy wody mogą kontaktować się z zakładem  celem podania stanu wodomierzy za zużycie wody za I kwartał 2021r.

 

w terminie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00

do dnia 10 marca 2021r.

 

Telefony kontaktowe : 

52 30 23 135,

52 30 23 620,

535 432 618

bądź mailowo:     suw@zum-janowiec.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż przy braku podania stanu wodomierza przez odbiorcę , faktura zostanie wystawiona na bazie średniego zużycia wody w 2020r.

 

                      Z dniem 31 grudnia 2020r. nastąpiła likwidacja kasy Z a k ł a d u  Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2020r.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty można dokonywać za pomocą bankowości internetowej lub banku na konto:

61 8959 0001 5500 2046 2000 0030.

 

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie: skrócenia i zmiany czasu pracy w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim.

W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami rządowymi informuję, że Zakład Usług Miejskich w

Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał odczytów wodomierzy dla naliczania opłat za pobór

wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z III kwartału 2020r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 

52 30 23 135, 52 30 23 620 lub 535 432 618,

bądź mailowo ksiegowosc@zum-janowiec.pl

celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury,

w terminie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 20 grudnia 2020r.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość otrzymania faktury

drogą mailową na wniosek odbiorcy usługi.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i koniecznością wprowadzenia w administracji publicznej od 3 listopada 2020 roku pracy zdalnej zwracam się z prośbą o to, by jak najwięcej spraw urzędowych załatwiać, oczywiście w miarę możliwości, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W przypadku spraw wymagających wizyty w Zakładzie proszę o to, by wizytę poprzedzić kontaktem telefonicznym z danym pracownikiem w celu omówienia wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do załatwienia danej sprawy itp.

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 433) oraz w trosce o zdrowie i życie Mieszkańców z dniem

17 marca 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu będą załatwiane telefonicznie lub elektronicznie. Numery kontaktowe
i adresy e-mailowe do poszczególnych działów dostępne są na stronie internetowej www.zum-janowiec.pl

 

Numery telefonów do Zakładu :

52 30 23 620 lub 52 30 23 183 gł. siedziba ul. Kościuszki 24

52 30 23 135 Wodociąg ul. Śniadeckich 1,

52 30 23 580 Oczyszczalnia Flantrowo

W związku z obecną sytuacją zwracam się z gorącą prośbą o to, by w miarę możliwości dokonywać wpłat za pomocą bankowości elektronicznej.

czynsz, faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, sprzątanie

wpłacamy na konto: 61 8959 0001 5500 2046 2000 0030

Od wtorku 17 marca 2020 roku kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wpłat będzie można dokonywać internetowo lub w banku.

Z góry przepraszam za związane z powyższymi zmianami niedogodności,
dziękuję za zrozumienie i dostosowanie się w miarę możliwości do powyższej prośby.

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

/-/ Grzegorz Senger

W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami rządowymi informuję, że od 12 marca 2020r. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał odczytów wodomierzy dla naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z IV kwartału 2019r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 52 30 23 135
celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury w terminie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 25 marca 2020r.

Powyższe kroki mają charakter prewencyjny.

Grzegorz Senger – Dyrektor Zakładu

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

o kodzie 19 08 05

 
1 do 10 z 15