Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim
Szukaj w tym dziale:

Zakład Usług Miejskich informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie stwierdzającego przydatność wody do spożycia z Wodociągu Obiecanowo. Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).