Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim
Szukaj w tym dziale:

Bilans samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r

Zobacz cały dokument

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2021

Zobacz cały dokument

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Zobacz cały dokument

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Zobacz cały dokument