Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2022

Zobacz cały dokument

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Zobacz cały dokument

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

Zobacz cały dokument

Bilans samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022 r

Zobacz cały dokument

Zakład Usług Miejskich informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie stwierdzającego przydatność wody do spożycia z sieci wodociągowej w Tonowie. Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zakład Usług Miejskich informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie stwierdzającego przydatność wody do spożycia z Wodociągu Laskowo. Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zakład Usług Miejskich informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie stwierdzającego brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Tonowo. Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zakład Usług Miejskich informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie stwierdzającego brak przydatności wody do spożycia z Wodociągu Laskowo. Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Bilans samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r

Zobacz cały dokument

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2021

Zobacz cały dokument

 
1 do 10 z 50